Om klinikken

Statsautoriseret fodterapeut

 

 

Jeg hedder Karina Flensborg Sørensen. 

Jeg bor sammen med min mand, og vores 2 børn.

Jeg er uddannet stastautoriseret fodterapeut i Randers den 28 februar 2014

 

Jeg åbnede min klinik i sundhedshuset i Ringkøbing den 29 november 2016.

 

 

 

Som statsautoriserede fodterapeuter er  jeg medlem af Danske Fodterapeuter.

 

Det er din garanti for at jeg:

 

- har en statsanerkendt og godkendt uddannelse

- er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje

- fremstiller individuelle fodindlæg

- behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling

- foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden

- vejleder i fodøvelser til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner

- vejleder i valg af sko

- er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer

- er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed

- er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring

- er medlem af Danske Fodterapeuter og får på denne måde ajourført min viden.


Jeg glæder mig til at tage godt i mod dig i klinikken.

 

 

 

Hvad er en fodterapeut?

En statsautoriseret fodterapeut er uddannet og professionel behandler af fødder, og Danmarks eneste autoriserede behandlere ad fodproblemer i forbindelse med diabetes, gigt, nedgroet negle og arvæv.

 

 

Fodterapeuter behandler og forebygger blandt andet følgende problemer:

 

Smerter i ryg, knæ eller hofte:

Har du smerter i ryg, knæ eller hofte, kan det meget vel stamme fra dine fødder. Hvis dine fødder ikke fungere anatomisk korrekt, absorberer de ikke stød, og det kan forplante sig til andre dele af kroppen. Det kommer især til syne, hvis du dyrker sport, eller står mange timer op på arbejdet, overvægt, løfter/bære på tunge ting, det belaster dine fødder. På baggrund af ganganalyse udarbejder fodterapeuten specialindlæg, som kan kompensere for ubalance og dermed afhjælpe eller forebygge smerter.

 

Smerter i fødderne og tæerne:

Oplever du ubehag og smerter i fødderne eller i neglene, kan det skyldes hårdhud, nedgroet negle eller ligtorne. Fodterapeuten finder årsagen og behandler ovenstående.

 

Diabetes:

Har du diabetes er det vigtigt, at du er opmærksom på dine fødder. Diabetes kan nemlig påvirke fødderne, der kan blandt andet lettere opstår sår, koldbrand, føleforstyrelser og følsomhed. Det er derfor vigtigt at du kontakte en fodterapeut, hvis du har mistanke om at dine fødder har udviklet et problem. Så du kan få den rette vejledning og behandling af fodterapeuten. Anbfalingen er, at man får sine fødder undersøgt hvert år.

 

Leddegigt:

Har du ledegigt, kan du risikere at dine fødder forandre sig, fordi de påvirkes af sygdommen. Forandringerne kan betyde, at dine fødder kommer ud af balance og blandt andet slider huden uhensigtsmæssige steder, hvhilket kan give dig smerter. Fodterapeuten kan aflaste gigtramte fødder ved hjælp af specialfremstillet indlæg og aflastninger, så problemerne holdes nede.

 

Forebyggelse:

Sunde fødder kommer ikke af sig selv. Fødderne skal plejes regelmæssigt.  Den daglige pleje kan de fleste selv klare med et par gode råd fra fodterapeuten. Men indimellem har fødderne godt af at få professionel pleje, så alle småskavanker fjernes, så du ikke føler smerte.

 

Et lille logo med stor værdig:

Du finder din statsautoriseret fodterapeut i hele landet. Læg mærke til logoet står på døren eller i vinduet, det har stor værdig. Du kan finde din fodterapeuter på www.sundhed.dk

Billeder af indgang, venterum og klinikken

DATAPOLITIK:

Klinik for fodterapi v/Karina F. Sørensen er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

 1. DATAANSVARLIG

Klinik for fodterapi v/Karina F. Sørensen

Nørreport 16

6950 Ringkøbing

Tlf: 60175309

E-mail: Fodterapi@karinafodterapi.dk

 

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

 

I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om pårørende
 • Oplysninger om værger

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

 

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

 

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark. 

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling på Klinikken.

 

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

 

I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere Fodform (Kliniksystem) E-mai. Fra one.com.

 

 1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Klinikken.

 

 1. DATAPORTABILITET

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

 1. VARIGHED AF OPBEVARING

 

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

 1. KLAGE

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.